Zawody informatyczne - projekt MNiSW

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego ogłosiło kolejny projekt z cyklu “Najlepsi z najlepszych”. W ramach tego projektu chcemy wystąpić o dofinansowanie wyjazdów drużyn UJ na międzynarodowe zawody programistyczne - nie jest tajne, że bez takiego dofinansowania byłoby nam ciężko wysłać, jak w ostatnich latach, 3-4 drużyny na CERC, a tym bardziej jechać na finały światowe. Zaznaczam, że będzie w tym roku łatwiej o kwalifikację do finałów, według nieoficjalnych informacji może pojechać nawet 5 drużyn z CERCa (pewności oczywiście nie ma, ale jest spora szansa).

A zatem wszystkich Państwa, którzy chcą w przyszłym roku startować w zawodach ICPC (na dowolnym szczeblu, od AMPPZ po światowe finały) proszę o zgłoszenie się do programu. Przewidujemy około 10 miejsc. Zgłoszenie powinno być mailem do mnie (duraj@tcs.uj.edu.pl) i zawierać dwa dokumenty:

  1. CV, wypełnione dokładnie według wzoru Ministerstwa (https://www.dropbox.com/s/900q3r06y9wze5q/cv_wzor.docx?dl=0).
  2. Listę własnych osiągnięć (którą potem będę przepisywał do formularza zgłoszenia) według wytycznych podanych na końcu posta (w szczególności czytelnie podzieloną na poniższe pięć kategorii, nawet jeśli niektóre będą puste). Mam prośbę, żeby tę listę przesłać w czymś, na czym mogę wykonać copy-paste-drobne poprawki (txt, doc/odt).

Na podstawie Państwa zgłoszeń (a także wyników zawodów informatycznych w ostatnim roku) wytypujemy osoby zakwalifikowane do projektu. Proszę o nadsyłanie zgłoszeń do środy, 5 czerwca, do godziny 12 w południe.

Klucz do listy osiagnięć, według specyfikacji MNiSW:
a) nagrody i wyróżnienia studenta wskazanego w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
b) wystąpienia studenta wskazanego w ofercie na konferencjach naukowych;
c) udział studenta wskazanego w ofercie w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;
d) publikacje naukowe studenta wskazanego w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
e) inne osiągnięcia studenta wskazanego w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);