Zawody informatyczne 2024/25 - nabór, termin do 5 czerwca!

Wszystkich studentów zainteresowanych startem w międzynarodowych zawodach informatycznych i matematycznych (International Collegiate Programming Competition, International Mathematics Competition) zachęcamy do zgłoszenia się do reprezentacji Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 2024/25. Wyjazd na konkursy planujemy w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do programu drogą mailową do Lecha Duraja (lech.duraj@uj.edu.pl, zawody informatyczne) lub Jakuba Byszewskiego (jakub.byszewski@uj.edu.pl, zawody matematyczne). Zgłoszenie powinno zawierać Państwa CV według wzoru ze strony Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Portal Gov.pl (załącznik nr 3). W rubryce “Działalność naukowo-badawcza oraz organizacyjna na uczelni” proszę uwzględnić swoje publikacje naukowe (jeśli Państwo takie posiadają), oraz dotychczasowe sukcesy w studenckich zawodach informatycznych/matematycznych oraz krajowych i międzynarodowych olimpiadach informatycznych/matematycznych.

Kryteriami naboru do programu będą: wyniki w zawodach informatycznych i matematycznych w roku akademickim 2023/24, w szczególności w przeprowadzonych w tym roku eliminacjach, wcześniejsze osiągnięcia w konkursach oraz wyniki w ramach studiów. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca (środa).