Szkolenie

Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek), w godzinach 10:30-14:30, w sali
1093 naszego Wydziału planowane jest kolejne szkolenie dotyczące prawa
własności intelektualnej. Dokładne dane dotyczące formy zapisów zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Łączę wyrazy szacunku,
Maciej Ulas
(sekretarz naukowy WMiI)

Szanowni Państwo,

W dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek), w godzinach 10:30-14:30, w sali
1093 naszego Wydziału odbędzie się szkolenie ,Jak skutecznie chronić
patentowo programy komputerowe?’'
Szkolenie poprowadzi Pan Adam Pawłowski, który jest polskim i europejski
rzecznik patentowy oraz prowadzi kancelarię patentową EUPATENT.PL.
Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii
ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też
i rozwiniętych projektów. Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego
uzyskał w 2007r.

Zwracam uwagę, że na szkolenie obowiązuje rejestracja elektroniczna.
Rejestracji dokonuje się przez stronę:

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich pracowników i studentów Wydziału
Matematyki i Informatyki.

Gorąca zachęcam do udziału w tym wydarzeniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Maciej Ulas
(sekretarz naukowy WMiI)