Szkolenie organizowane przez Biuro Karier UJ i firmę Motorola

Biuro Karier UJ i firma Motorola zapraszają w najbliższy czwartek na szkolenie:

Link do strony:

https://biurokarier.uj.edu.pl/szkolenia/-/journal_content/56_INSTANCE_UJZdUA5yj0u2/2206025/144268366

Magdalena Kwak-Wójcik
Biuro Karier | Centrum Wsparcia Dydaktyki | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ul. Straszewskiego 25/12 | 31-113 Kraków