Stypendium dla magistranta/doktoranta na rok 2024 (5k na miesiąc)

Załączam ogłoszenie dotyczące ww. stypendium.
ogłoszenie stypendysta.pdf (108,4 KB)