Nagroda Lipskiego

   XVI Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłasza szesnasty konkurs o Nagrodę im. Witolda
Lipskiego dla młodych polskich informatyków.
Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie
udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody:

http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

Sponsorem tegorocznego knkursu jest firma Atende (http://atende.pl).
Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne
(http://www.pti.org.pl/); wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych,
najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą. DZIĘKUJEMY!

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 17 kwietnia 2020.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2019 roku nie
przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów,
którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2020 roku
spełniają jeden z następujących warunków:

 • są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole
  wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych
  jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
 • otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub
  instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza
zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych
załączników.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję dotyczącą Nagrody należy przesyłać
pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl