Nagroda Lipskiego - edycja 2024

Gorąco zachęcam do startu w konkursie o Nagrodę im. Lipskiego.
W ostatniej jej edycji nagrodę otrzymał dr Adam Polak z TCS.

Nagroda im. Witolda Lipskiego powstała w 2005 roku, by upamiętnić dokonania tego wybitnego naukowca i promować młodych polskich informatyków. Przyznawana jest wyróżniającym się młodym naukowcom za dokonania w dwu kategoriach: teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki. Nagroda w każdej z tych kategorii wynosi 50 000 złotych.
Laureaci Nagrody im. Witolda Lipskiego to wybitne młode Polki i Polacy (do 35. roku życia), których osiągnięcia zyskały uznanie ekspertów zasiadających w Radzie i Kapitule. To ukoronowanie ich ciężkiej pracy oraz wkładu w rozwój informatyki.

Dokładniejsze informacje i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie:

Paweł Idziak
przewodniczący Rady Nagrody