Minigranty naukowe dla studentów studiów II stopnia

Do 13.11.2023 r. trwał nabór zgłoszeń w Konkursie na minigranty naukowe dla studentów studiów II stopnia naszego Wydziału w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024.

Środki finansowe w maksymalnej kwocie 9 tys. zł student może przeznaczyć na wynagrodzenia, wyjazdy konferencyjne lub studyjne.
Więcej informacji tutaj: ID.UJ na Wydziale Matematyki i Informatyki - Wydział Matematyki i Informatyki - Uniwersytet Jagielloński

Bardzo zachęcam aby aplikować.

Informuję, że termin trwającego obecnie naboru wniosków o minigranty naukowe dla studentów II stopnia został wydłużony do piątku 17 listopada.