Konkurs na stypendia naukowe magisterskie (grant FNP)

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję informację o konkursie na stypendia naukowe magisterskie. Informacja dotyczy studentów pierwszego roku studiów II stopnia.
plakat.pdf (785,5 KB)