Instytut Informatyki Analitycznej

Drodzy Koledzy i Koleżanki, drodzy Studenci,

Zarządzeniem nr 36 z dnia 21.05.2019 Jego Magnificencja Rektor UJ przekształcił Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej na

Instytut Informatyki Analitycznej

Instytut powstaje z dniem 1.06.2019.

33 polubienia